İgeder Akıl Oyunları Eğitimi
Hakkımızda
İGEDER Akademi
İGEDER Anadolu
İGEDER Dünya
İnsan Kaynakları
Öğretmen Etkinlikleri
Ünlemler
Platformlar
Eğitim Okumaları
Eğitim Haberleri
Güncel Haberler
İGEDER Web Siteleri
Basın Bildirileri
Bilim İnsanları
Erkam Radyo
Basında İGEDER
Eğitim Literatürü
Kitaplar
Tezler
Makaleler
Raporlar
Dergiler
Güncel
Röportajlar
Gazete Yazıları
Yayınlar
Projeler
Yazar Öğretmenler
İyi Örnekler
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim
Arşiv
 PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENME NEDİR?
 

 

Problem temelli öğrenme, yapılandırıcı öğrenme anlayışının en önemli uygulamalarından birisidir. Problem temelli öğrenmede öğrenciler, problemle, ilk kez öğrenme sürecinde karşılaşırlar. Karmaşık bir durum veya olay ile karşı karşıya bırakılan öğrenciler, problemi tanımlayarak ve araştırarak geçerli bir çözüme ulaşmaya çalışırlar. Öğretmenlerin rolü ise öğrencilerine gerçek yaşamdan problemler seçmek, öğrencilerin bilgiyi edinmek için ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşmalarına yardımcı olmak ve öğrencileri, geçmişteki deneyim ve bilgilerini kullanarak durumu açıklamaları için teşvik etmektir.

Problem temelli öğrenme üç temel özelliğe sahiptir. Bunlar: 
• Öğrencilere, söz konusu olaya sahiplenme ya da olaydan sorumlu olma rolünü yükleyerek onları problem durumuna sokmak. 
• İşlenen dersi, üniteyi ya da konuyu gerçek yaşamdan alınan, bütüncül veya karmaşık bir problem etrafında organize etmek.
• Öğretmenlerin, öğrencileri düşünmeye ve araştırmaya sevk ettiği, öğrencilerine araştırmalarında ve kaynak bulmada rehberlik ettiği bir öğrenme çevresi oluşturmak. 

Problem temelli öğrenmede temel amaçlar; öğrenenlerin, öğrenme ve öğretme sürecinin tamamında kendi öğrenmelerinden kendilerinin sorumlu olmaları, esnek ve derin bilgiye sahip olmaları, eleştirel düşünce becerileri kazanmaları ve çalıştıkları grupla etkileşim ve iletişim kurma becerileri kazanmalarıdır. Bu nedenlerle, problem temelli öğrenmede öğrencilerden beklenenler; verilen problem ile ilgili bilmedikleri terim ve kavramları saptayarak bunları açıklamak, verilen problemi tanımlamak ve problemin analizini yapmak, bu analiz sırasında ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmak için sistematik bir yaklaşım oluşturmak, kaynaklara yönelmek ve problem konularına yönelik çalışmalar yapmak ve var olan eski bilgilerle yeni ulaşılan bilgileri sentezlemektir.

PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENME, ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLE İLGİLİ GELENEKSEL FİKİRLERDEN NASIL AYRILIR? 
Problem temelli öğrenme, öğrenme ve öğretme açısından geleneksel fikirlerden amaç, öğretmen/öğrenci rolleri, değerlendirme ve öğrencilere sunulan bilgi gibi alanlarda farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar şu şekilde sıralanabilir: 
• Geleneksel yaklaşımda amaç, öğrencilere, öğretilen bilgilerin kendilerinden istendiğinde tekrar edilmesini sağlamaktır; fakat problem temelli öğrenmede amaç, öğrencilerin kendilerine verilen probleme çözüm getirebilmeleri için kendi bilgilerini kendilerinin inşa etmelerini sağlamaktır.

• Geleneksel yaklaşımda öğretmen, bir uzman ve kontrol edici olarak öğrencilerin düşünmelerini ve öğrenmelerini yönetir ve öğrencileri değerlendirir; fakat problem temelli öğrenmede öğretmen, rehber ve kaynak kişi olarak öğrencilere bir problem durumu vererek, sorular sorarak, onların dünyalarıyla bağlantılar kurarak öğrencilerin öğrenmelerini yönlendirir.
• Geleneksel yaklaşımda öğrenciler, pasiftir ve öğretmen önderliği için beklerler; fakat problem temelli öğrenmede öğrenciler, karşılaştıkları problemlere çeşitli çözüm önerileri getirerek, öğrenme sürecinde problem çözücü ve aktif rol oynarlar. 
• Geleneksel yaklaşımda bilgi, öğretmen tarafından organize edilerek öğrencilere sunulur; fakat problem temelli öğrenmede bilginin büyük bir bölümü öğrenciler tarafından yapılandırılır. 
• Geleneksel yaklaşımda kitaplardan öğrenme esastır ve ders kitaplarına dayalı beceriler ve ev ödevleri söz konusudur; fakat problem temelli öğrenmede gerçek hayat problemlerinden öğrenme esastır ve gerçek hayat becerileri söz konusudur. Geleneksel yaklaşımda değerlendirme, genelde kâğıt kalem testleri ile belirlenen hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yapılır; fakat problem temelli öğrenmede değerlendirme, daha çok alternatif değerlendirme teknikleriyle, öğrenme sürecini değerlendirmeye yönelik yapılır.

PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENME, DİĞER ÖĞRETİM TEKNİKLERİYLE NASIL KULLANILIR? 
Problem temelli öğrenme; araştırma, işbirliğine dayalı öğrenme, proje temelli öğrenme ve örnek olay yöntemini içeren eğitim stratejileriyle birlikte kullanılabilir. 
Araştırma veya soruşturma yoluyla öğrenme, öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren, öğretmenin öğrenciyi araştırmaya, incelemeye ve sorgulamaya yönlendirerek rehber konumunda olduğu bir öğretim yöntemidir. Araştırma veya soruşturma yoluyla öğrenci, problemi çözebilmek için gerekli olan araştırma ve incelemeyi yaparak problemin nasıl çözüleceği hakkında fikir sahibi olmuş olur. 
İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarında öğrenciler küçük gruplar hâlinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, kendilerinin ve grubun öğrenmesini en üst düzeye çıkarmak için birbirleriyle iş birliği yaparak çalışırlar. Problem temelli öğrenmede de öğrenciler, bir problemi çözmek için, bildikleri veya bilmediklerini ortaya koyar, problemin analizini yapar ya da problemi çözmeye yönelik gruplar hâlinde çalışmalar yaparak iş birliğine dayalı öğrenme becerilerini geliştirirler. 
Proje temelli öğrenme, bireysel olarak ya da küçük gruplar hâlinde çalışarak doğal koşullar altında problemlerin çözümünü amaçlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Amaç, daha fazla bilgi edinmek istenen bir konuda derinlemesine araştırma yaparak bir ürün ortaya çıkarmaktır. Problem temelli öğrenmede öğrenciler, projeler üzerinde çalışarak günlük yaşamdaki problemleri çözmeye çalışabilirler. Bu şekilde, problem temelli öğrenme ve proje temelli öğrenme iç içe kullanılmış olur. 
Örnek olay yöntemi, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenme sağlanmasıdır. Problem temelli öğrenmede de günlük hayatta karşılaşılan tipik bir olayın çözümü temel alınabileceği için bu iki yöntem de iç içe kullanılabilir. 

PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENMENİN FAYDALARI NELERDİR? 
Problem temelli öğrenmenin faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 
• Öğrenciler, üst düzey düşünme becerileri geliştirir. Öğrenciler, kendilerine verilen gerçek yaşamla ilişkili problemleri çözmek için çaba sarf ederler. Bu da onların eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine ve kendi kendilerine öğrenmelerine yardımcı olur. 
• Öğrencilerin motivasyonlarını artırır.
• Öğrencilerde öz denetimi geliştirir, öğrencilere çok yönlü bakış açısı kazandırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. 
• Öğrencilerin takım çalışması yapmalarını sağlayarak onlara, iletişime girme, paylaşma ve iş birliği yapma sorumluluğu kazandırır. 
• Öğretmenlerin sınıflarında daha keyifli ve verimli ders işlemelerine sağlar. 
• Öğretmen ve öğrenciler için öğrenmeyi güdüler ve onları, gerçek yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmeleri konusunda gerekli girişim ve çabayı göstermeleri için teşvik eder. KAYNAK: http://bep.meb.gov.tr

 0000-00-00
 
Sayfaya Yorum Ekle
Adınız  E-posta
Yorumunuz
 
 
 
 
           
Bu site bir İGEDER (İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği) organizasyonudur.
Bulgurlu Mh. Bulgurlu Cd. Etiler Sk. No:10 Üsküdar - İstanbul / Tel : 0 216 546 10 03 - Faks : 0 216 650 85 39