Oyun Temelli Blok Kodlama

OYUN TEMELLİ BLOK KODLAMA

 

Bugünün küçükleri, yarının dijital dâhileri olacak çocuklarımıza gerekli eğitimlerin verilmesi, onların yaşlarına uygun öğretim planları ve platformların oluşturulması, ailelerin bilinçlendirilmesi gibi durumlar gerçekleştiğinde geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları olmaları için hiç bir engel kalmayacaktır.

 

Kodlama ve algoritma ile çocuklar 21. yüzyıl becerilerinden; problemlere farklı yönleriyle bakıp çözümler üretebilmeyi, sistemli ve yaratıcı düşünebilmeyi ve en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi kazanırlar. Çünkü öğrenciler algoritma mantığını kavradıklarında her şeyin belirli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini, belirli bir sıra ile olmadığı zaman yapılması gereken işlemlerin gerçekleşmediğini kavrarlar.

 

Çocukluk döneminde öğrenilen bilgilerin daha kalıcı olduğu özellikle eğitimciler tarafından bilinen bir gerçek. Kodlama yazmanın kazandırdığı becerileri düşünürsek, bu becerileri erken yaşta edinmenin de ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Bu sebeple çocuklara 1. sınıftan itibaren kodlama derslerinin zorunlu olarak verilmesi gerekmektedir. Bu sayede 5. ve 6. sınıfta zorunlu 7. ve 8. sınıfta seçmeli olarak verilen bilişim teknolojileri derslerine de hazırlık olmasını sağlayacak bir ortam hazırlanmış olur.

 

Hızla gelişen dünyada teknolojik gelişmelere yön verecek ürünler ortaya koyabilen, stratejik ve eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı bireyler yetiştirebilmemiz için "ilkokulda kodlama" dersi ilk adım olabilir. Dijital dünyanın nasıl işlediğini anlayan ve hatta onu oluşturan, araştıran ve düşünen bireyler yetiştirebilmek 21.yy becerileri edinmiş öğretmenlerin elindedir. Teknolojinin sadece tüketilen değil aynı zamanda üretilen bir şey olduğu tüm gençlere ve çocuklara aşılanmalıdır. Gelişmekte olan ülke olmaktan çıkıp gelişmiş bir ülke olabilmek için teknolojiyi bilen ve bunu bilinçli bir şekilde kullanan bireylere ihtiyaç vardır. Teknolojik çağa ayak uyduracak bilinçli nesillerin yetişmesi sağlanmalıdır.

 

           Code.org gibi okullardaki her öğrencinin kodlama öğrenmesi amacını taşıyan bir proje hayata geçmişken, Scratch gibi kodlamanın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını eğlenceli ve basit şekilde öğretebilen araçlar mevcutken, Estonya 6 yaşındaki çocuklara okullarında programlama öğretmeye başlamışken, Türkiye olarak bu değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye ayak uydurulmalıdır.

 

İGEDER olarak öğretmenlerimizi teknolojik olarak 21. Yy. becerilerine hazırlamak amacı ile Kodlama atölyeleri düzenliyoruz. Bu atölyelerde öğretmenlerimiz uygulamalı olarak temel kodlama becerileri hakkında bilgi edineceklerdir.


 Atölye çalışmamız maksimum 30 kişilik öğretmen gruplarına 4, 8, 16 Saat ve Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi eğitimine uygun olarak verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kodu: 2.02.01.02 002 ( 30 Saat)

 

İlgili

İletişimde Beden Dİli

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Çözüm Odaklı Koçluk

Etkili Sunum Teknikleri