Eğitim Oyunları

EĞİTİM OYUNLARI ve DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME

 

Öğrenme metotları arasında en kalıcı olanı yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bu metodun alt başlıklarından biri de eğitsel oyunlardır. Oyunlar sadece öğrenci eğitimlerin de değil yetişkin eğitimlerinde de büyük önem taşımaktadır. Eğitim oyunlarını derslerde kullanmak dersi monotonluktan kurtaracak, öğrencilerin derse daha aktif katılımını sağlayarak sınıf yönetimini sağlayacaktır. Eğitimde interaktif bir şekilde yürütülmekte, katılımcılar eğitim sürecinin tamamında yer almaktadır. Eğitim sonunda sınıf içerisinde kullanılabilecek eğitim oyunları tasarlanarak eğitimcilere somut çıktılar verilmektedir.

 

Eğitimcinin rehberliğindeki katılımcı, eğitsel oyunlar sayesinde, öğrenme sürecine hem fiziksel hem de düşünsel katkıda bulunur. Böylelikle öğrenme süreci daha eğlenceli, öğrenilen bilgiler ise daha kalıcı olur.

 

Kazanımlar

Oyunun eğitim için önemini bilir.

Eğitim oyunları tasarlarken dikkat edilmesi gerekenleri bilir.

Materyal geliştirmenin aşamalarını öğrenir.

Tasarlanan materyallerin nasıl kullanılacağını aşamalarıyla anlatır.

Atölye çalışmamız maksimum 30 kişilik öğretmen gruplarına 4 saat olarak uygulanmaktadır.

 

İlgili

İletişimde Beden Dİli

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Oyun Temelli Blok Kodlama

Çözüm Odaklı Koçluk