Eğitimde Drama

EĞİTİMDE DRAMA

 

“Drama Hayatın Provasıdır.”

 

Eğitici Drama, interaktif bir eğitim metodu olup yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemidir.  Drama bir olayı, oyunu, yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, geliştirerek canlandırmaktır. Eğitici Drama, tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Eğitici drama’ nın özünü “oyun” ve “canlandırma” oluşturur. Çocuğun, olay, olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırmasını sağladığı gibi, hayal gücünü,  farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfetmesini sağlar.

 

Eğitici drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Drama sürecinde çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar.

 

Fakat Drama tam anlamı ile “Tiyatro” demek değildir. Tiyatrodan farklı olarak bir metne bağlı çalışma ortaya konulmaz.  Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenilemez. Temel amaç gösteri yapmak değil; işlenen konunun süreç içindeki canlandırmalarla anlaşılması, kavranması ve uygulanmasıdır. 

 

Eğitici drama için sonuç (gösteri) değil süreç önemlidir.”

 

Sonuç olarak;  oyunla ve drama çalışmaları ile çocuklar kendilerini özgürce ifade edeceklerdir. Çocukların isteklerini, korkularını, düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini yetişkinlerin baskısından kurtularak ifade etme özgürlüğüne ulaştıracak eğitici drama etkinlikleri, şüphesiz onları daha sağlıklı ve daha mutlu kılacaktır. 

 

Eğitici drama süreçlerimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlar şunlardır:

 

  1. İletişim Becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal)
  2. Kendini İfade-Özgüven
  3. Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması
  4. Empati Becerisi
  5. Problem Çözme Becerisi
  6. Yaratıcılık ve Estetik Gelişim
  7. Olumlu Düşünme-Önyargıların kırılması

 

Atölye çalışmamız maksimum 24 kişilik öğretmen gruplarına 4, 8, 16 Saat ve Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi eğitimine uygun olarak verilmektedir

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Kodu: 2.01.01.03.003 (Eğitimde Drama Teknikleri Kursu)

 

İlgili

İletişimde Beden Dİli

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Oyun Temelli Blok Kodlama

Çözüm Odaklı Koçluk