Etkili Sınıf Yönetimi

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ

 

‘’Sen sınıfı yönetemezsen sınıf seni yönetir.’’ Süleyman TANRIVERDİ

 

Sınıfı yönetmek, sınıfta öğrenci ve öğretmenin kaliteli vakit geçirebileceği ortam oluşturmak bir öğretmenin en önemli vazifesi olduğu gibi aynı zamanda en zorlandığı konudur. Sınıf yönetimi sürecinde okul idaresi, veli ve diğer dış faktörlerin rolleri olsa da başrolü öğretmen üstlenmektedir.

 

Sınıf yönetimi; öğrenme ve öğretme engellerinin ortadan kaldırılması, öğretim zamanın etkin bir şekilde planlanması ve uygulanması, öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarma olarak ifade edilebilir.

 

Bu atölye çalışmasında yukarıda bahsedilen hedeflere ulaşmak için yapılaması gerekenler etkinlik ve oyunlar üzerinden katılımcılara verilmekte, katılımcıların sürecin öznesi olması sağlanmaktadır. Atölye süresince öğrenci ile etkili iletişim, öğretmen tutumları, olumsuz davranışların yönetimi, sınıfın fiziki durumunun sınıf yönetimine etkisi, kaynaştırma öğrencileri ile etkili iletişimin sağlanması konularına temas edilerek öğretmen tarafından sınıfın kuşatılması için öğretmene destek olmak hedeflenmektedir.

 

Bu eğitim, “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” çerçevesinde,

* Kişisel ve Meslekî Değerler - Meslekî Gelişim başlığı altında Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme,

* Öğrenciyi Tanıma başlığı altında Gelişim Özelliklerini Tanıma,

* Öğretme ve Öğrenme Süreci başlığı altında Davranış Yönetimi

 

hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.

 

Atölye çalışmasında yukarıdaki hedeflere ulaşmak için yapılaması gerekenler etkinlik ve oyunlar üzerinden katılımcılara verilmekte, katılımcıların sürecin öznesi olması sağlanmaktadır.Atölye süresince öğrenci ile etkili iletişim, öğretmen tutumları, olumsuz davranışların yönetimi, kaynaştırma öğrencileri ile etkili iletişimin sağlanması konularına temas edilecektir.

 

Eğitim Konu Başlıkları

 

Sınıfa ve sınıf yönetme işine farklı bir bakış

Eğer sen sınıfı yönetmezsen.. (Video)

Neyi ne kadar biliyoruz?

Ne kadar anlatabiliyoruz?

Ne kadar anlıyor?

Sınıf kurallarının belirlenmesi

Davranış yönetimi

Sorunu olanla - sorun olanlar

İstenmeyen davranışların yönetimi

Sorun çözme teknikleri

İletişim (oyun ve kısa film)

İngilizce dersi (Video): Örnek bir desten kesit.

 

Eğitimin Kazanımları

 

  1. Sınıfta etkili bir iletişim ortamı oluşturmanın önemini fark eder.
  2. Öğrencinin derse ilgisini artıracak oyunlarla öğrencide motivasyonu sağlar
  3.  Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri için onlara sınıf içi ve dışında çeşitli etkinlikler ve olanaklar sunmanın önemini fark eder.
  4. Sınıf kurallarını belirleyip öğrencilere benimsetmek ve uygulatma yollarını fark eder.
  5. Sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkilerini düzenlemek amacıyla sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte belirler.
  6. Sınıfta istenilen davranış düzenlemelerinin oluşturulmasını sağlamak

 

 

Atölye çalışmamız maksimum 30 kişilik öğretmen gruplarına 4, 8, 16 Saat ve Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi eğitim programına uygun olarak verilmektedir.

Hizmetiçi Eğitim Kodu: 2.01.01.10.006 ( Etkili Sınıf Yönetimi Kursu-18 Saat)
 

 

İlgili

İletişimde Beden Dİli

Öğretmen Akademi Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Arduino

Oyun Temelli Blok Kodlama

Çözüm Odaklı Koçluk